Per recuperar conciencia.

El que motiva aquest projecte són les nostres arrels agrícoles i volent diferenciar-nos dels models comercials actuals hem construït els nostres pilars:
– Una manera de cultivar les finques basada en els cicles de la lluna, controlant plagues amb extractes de plantes i adobant amb fems d’animals o compost, sempre des del respecte per la natura, l’equilibri i l’observació.
– La transmissió dels coneixements de pares a fills a l’hora de plantar, podar, segar, collir, etc.
– La recuperació de varietats tradicionals, començant per la Fina, a través d’una presentació comercial fora dels estàndards de calibratge. Separem la fruita en dos mides; grans i petites, i així trenquem amb el concepte de que tota la fruita ha de tenir la mateixa mida.
Aquests són els valors que motiven l’equip de Mandarina Barrugat per a què comenci un camí de divulgació que ens connecti amb les nostres arrels per fer germinar una nova
llavor. La llavor són els més petits i ara, s’ha de cuidar.

Som el que mengem.